cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option

cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option

Trong cài đặt Hồ sơ, bạn có thể bật và tắt thông báo email và âm thanh. Bên cạnh đó, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ trên nền tảng.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option


Tìm ID hồ sơ

Bạn có thể tìm ID hồ sơ của mình bằng cách nhấp vào hình đại diện ở phía trên bên phải của giao diện giao dịch hoặc trong phần “Hồ sơ giao dịch” dưới hình đại diện:
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option


Thiết lập hình đại diện

Trên trang Hồ sơ , cuộn xuống phần Giao dịch xã hội và sử dụng “nhấp hoặc thả hình ảnh vào đây” để đặt hình ảnh mong muốn làm hình đại diện.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option


Thay đổi biệt hiệu

Trên trang Hồ sơ , cuộn xuống phần Giao dịch xã hội và nhấp vào “Biệt hiệu” để đặt biệt hiệu mong muốn cho xếp hạng Trò chuyện và giao dịch xã hội.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option


Ẩn hồ sơ khỏi giao dịch xã hội

Trên trang Hồ sơ, hãy cuộn xuống phần Giao dịch xã hội và nhấp vào nút “Ẩn hồ sơ của tôi” để vô hiệu hóa khả năng sao chép giao dịch của bạn bởi những người dùng khác.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option


Thiết lập thông báo

Trên trang Hồ sơ, cuộn xuống phần Cài đặt và chọn có nhận thông báo email và âm thanh hay không.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option

Đóng tài khoản

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản giao dịch Pocket Option, bạn có thể đóng tài khoản này bất cứ lúc nào từ Hồ sơ của mình. Tìm nút "Xóa tài khoản" ở cuối trang. Lưu ý rằng Khách hàng, bất kể tình trạng pháp lý của họ bị cấm có nhiều hơn một tài khoản giao dịch với Công ty.
cách sử dụng Cài đặt cấu hình tại Pocket Option
Thank you for rating.